Handelsmissie Agribusiness naar Bangladesh

04-09 june 2023


Bent u een Nederlands bedrijf, brancheorganisatie of kennisinstellingen die actief is in de tuinbouw (groente, bloemen, aardappel) en zuivel (inclusief vlees). Heeft  u technologieën met een focus op uitgangsmaterialen, bedekte tuinbouw, machines, apparaten, verwerking en logistiek? 

 

Neem dan deel aan de handelsmissie naar Bangladesh van 4 - 9 juni, 2023.

 

Meer informatie is te vinden via deze link.

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie over dit projecten of andere projecten: info@handelsroute.nl