duurzame land-en tuinbouw Brazilië

19-24 june 2022
Minas Gerais, Sao Paolo

Van 19 tot en met 24 juni organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een fysieke handelsmissie naar Brazilië voor ondernemers in de land-en tuinbouw sector. Brazilië is de 12e economie ter wereld, een van de grootste landbouwlanden en de land- en tuinbouwsector is volop in beweging. De door Brazilië gewenste innovatie- en efficiëntieslag in deze sector biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Grootste consumentenmarkt
Tijdens de missie is bezoek aan de deelstaten Minas Gerais en São Paulo gepland. De staat São Paulo is het economische hart van Brazilië en Zuid-Amerika. Minas Gerais is na São Paulo de grootste consumentenmarkt van Brazilië. Beide staten zetten in op duurzaamheid en verdere modernisering van de land- en tuinbouw. Samen vertegenwoordigen de twee staten een derde van de Braziliaanse economie.

 

Kansen voor de Nederlandse sector
Steeds meer Brazilianen geven de voorkeur aan kwalitatieve groenten en fruit. De Braziliaanse sector heeft als primaire doel het verhogen van de kwaliteit en het beperken van verliezen in de keten. Nederland heeft in Brazilië een goede naam op het gebied van uitgangsmaterialen, verwerking, agrologistiek, innovatie en agtech. Voor bedrijven actief in deze sectoren is de missie een uitgelezen kans om in korte tijd de markt (verder) te verkennen en met potentiële partners in contact te komen.

 

Hortitec
Een van de activiteiten tijdens de missie is deelname aan de Hortitec in Holambra, dat zich richt op tuinbouw, beschermde teelten en intensieve gewassen. Er is een NL Lounge waar deelnemers aan de missie gebruik van kunnen maken voor afspraken. Eveneens worden tijdens de missie in zowel Minas Gerais als São Paulo matchmaking events en (bedrijfs)bezoeken georganiseerd.

 

Deelname aan de missie bedraagt 500 euro per bedrijf, exclusief reis-en verblijfkosten.

Meer informatie en aanmelden voor de missie kan via https://tinyurl.com/missiebrazilie 
De pdf brochure van de missie is hier te bekijken.
De inschrijving sluit 15 mei 2022.

In opdracht van RVO coördineert handelsroute deze missie.
De missie wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het Nederlands Consulaat Generaal te São Paulo en Netherlands Business Support Office te Belo Horizonte. 

 

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie over dit projecten of andere projecten: info@handelsroute.nl